Huomio

Sivustoa ei ole optimoitu vanhentuneelle selaimellesi.

Explorer Päivitä Internet Explorer selaimesi uusimpaan versioon tästä .

Tai kokeile näitä ilmaisia selaimia:

Chrome Google Chrome tai Firefox Mozilla Firefox

Hyvinvointialan Huippuosaaja - Miten akatemia kohtasi liike-elämän tarpeet

Tapaamme työssämme paljon yrittäjiä sekä yritysten edustajia, jotka painivat rekrytoinnin haasteen parissa. Akatemian parissa toimiessamme näemme, miten hurjasti siellä on potentiaalista osaamista liike-elämän käyttöön. Jostain syystä kuitenkin näiden kahden maailman kohtaaminen on haasteellista. Koska me Kasvella haluamme toimia sillanrakentajina, päätimme tarttua haasteeseen ja löytää tavan kohtauttaa nämä kaksi maailmaa!

Hyppäsimme itsellemme tuntemattomaan ja ELY-keskuksen tukemana lähdimme parsimaan kasaan Hyvinvointialan Huippuosaaja- koulutusta, joka päättyi kesäkuun alkupuolella.

Kyseessä oli meille täysin uudenlainen projekti, jonka tarkoituksena oli siis tarjota ratkaisu jatkuvasti eteemme tulevaan ongelmaan – miten kohtauttaa osaajat ja ne oikeat työpaikat omaa asiantuntijuuttamme hyödyntäen?

Aloitimme työn kontaktoimalla alueen yrityksiä, joilla olimme havainneet olevan haasteita oikeanlaisen tekijän löytämisessä. Yhtäaikaa lanseerasimme some-kampanjan jolla haettiin, jälleen yhteistyössä TE-palvelujen kanssa, korkeasti koulutettuja työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia, kehittymishaluisia osaajia tarttumaan mahdollisuuteen työllistää itsensä alueen hyvinvointi- ja terveysalan yrityksiin.

Sopivia pareja haettiin, sumplittiin ja soviteltiin hetki. Lopulta löysimmekin sopivat osaajat yritysten tarpeisiin, ja toisinpäin. Tarpeet painottuivat vahvasti laatuosaamisen puolelle ja niinpä koulutuksestamme muokkaantui vahvasti laatu- sekä rekisteröintiosaamiseen painottuva kokonaisuus, jossa huomioitiin sekä yritysten että koulutettavien tarpeet. Ihan oikeaa asiantuntijajargonia a´la Kasve, siis! Koulutukseen kuului kaksi osaa: toisaalta puolen vuoden harjoittelu yrityksissä ja toisaalta taas koulutuspäivät Kasven asiantuntijoiden kanssa.

Koulutukseen kuului yleistä laatukoulutusta, jonka aikana koulutettavien kanssa käytiin laatutoiminnan perusperiaatteita läpi ja mm. mietittiin rajapintatuotteiden luokitteluja. Heräteltiin sitä “sisäistä laatutyyppiä”. Koulutuksessa käytiin läpi myös liiketoiminnan kehittämisen perusperiaatteita sekä asiantuntijatyön olemusta. Ryhmässämme sattui olemaan itsensä johtamisesta lopputyönsä tehnyt henkilö ja pääsimme kuulemaan myös hänenkin ajatuksiaan arjen hallinnasta ajoittain vaativassa työrytmissä.

Lisäksi syvempää, kohdennetumpaa asiaa käytiin läpi alakohtaisissa pienryhmissä.

Tietoa koulutuksen aikana koulutettaville tuli rutkasti. Mutta niin tuli myös kouluttajille. Ryhmään osallistujien taustat olivat hyvinkin erilaisia ja mukana oli hienoja akateemisia uria tehneitä osaajia, joiden näkemyksien kuuleminen oli myös meille kouluttajille äärimmäisen antoisaa. Tiedonvaihto ja erilaisten näkemysten kuuleminen sekä kunnioittaminen on asiantuntijatyössä ehdoton valttikortti, jota ei kannata jättää käyttämättä.

Tarvitsemme osaajia, jotka ovat sitoutuneita sekä valmiita kasvamaan alueen yritysten kanssa. Tehtävä ei ole ollenkaan mahdoton, sillä koulutuksemme päättäneistä osaajista kaikki yhtä lukuunottamatta työllistyivät tai tulevat työllistymään harjoittelupaikkaansa.

Hyvinvointialan Huippuosaajaksi -koulutus toimi piilossa olevan osaamisen tunnistamisessa ja sen kehittämisessä, törmäytti akateemisen osaamisen ja liike-elämän menestyksekkäästi, sekä tarjosi yrityksille mahdollisuuden räätälöityyn rekrytointiprosessiin.

Tarttukaa rohkeasti tilaisuuksiin ja jakakaa osaamista! Haastammepa samalla myös muut asiantuntijaorganisaatiot jakamaan omaa osaamistaan luovasti. Maksaa varmasti vaivan takaisin.

Lisätietoja koulutuksesta sivulta http://www.kasve.fi/fi/hyvinvointialan-huippuosaajaksi/ . Mielellämme kerromme konseptista lisää ja kehitämme edelleen.

Koulutusterveisin, 

Miia