Huomio

Sivustoa ei ole optimoitu vanhentuneelle selaimellesi.

Explorer Päivitä Internet Explorer selaimesi uusimpaan versioon tästä .

Tai kokeile näitä ilmaisia selaimia:

Chrome Google Chrome tai Firefox Mozilla Firefox

esimerkkejä projekteistamme

Kasve on tukenut terveys- ja hyvinvointialan yrityksiä monipuolisesti ja monenlaisissa toimeksiannoissa. Alta löydät muutamia esimerkkejä projekteista, joita olemme asiakkaillemme toteuttaneet.


 • Kasven palvelut bioteknologia- ja lääkeyrityksille

  Kokenut lääketeollisuuden toimija vai alkuvaiheen biotech-yritys? Kasve tarjoaa monipuolisia palveluja aina oikeiden yhteistyökumppanien etsimisestä ja laadunhallinnasta kansainvälistymisapuun yrityksesi tarpeista riippumatta. 

  CASE 1- Uuden tuotteen regulatorinen selvitys
  Kasve toimi asiantuntijana projektissa, jossa selvitettiin lääkeainekandidaatin soveltuvuutta rekisteröitäväksi lääkinnälliseksi laitteeksi (MD). Soveltuvuuden Kasve selvitti tutkimalla yhdisteen ominaisuuksia ja vaikutusmekanismia sekä vertaamalla niitä MD-lainsäädäntöön.

  Tuotteen soveltuvuuden lisäksi Kasve selvitti markkinoilla jo olevat kilpailevat tuotteet ja sitä kautta selvitti tuotteiden hinnanmuodostuksen. Hinnanmuodostuksen kautta voitiin myös tehdä suuntaa antavat kannattavuuslaskelmat ja arviot siitä, kuinka paljon tuotteen valmistaminen/valmistuttaminen saisi maksaa.

  CASE 2 - IMS -datan analysointi
  Kasve analysoi asiakkaalleen laajan lääkeaineryhmän globaalin markkinan käyttäen hyväksi IMS-tietokantaa. Palvelun tuloksena tunnistettiin potentiaalisia tuoteryhmiä, kontaktoitiin uusia yritysliidejä ja tunnistettiin potentiaaliset kilpailijat.

 • Kasven palvelut terveysteknologiayrityksille

  Kasvella on vankka kokemus terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden CE-merkinnästä, ISO 13485 -standardin mukaisten laadunhallintajärjestelmien luomisesta, lääkinnällisten laitteiden sekä niihin liittyvien ohjelmistojen (IEC/EN 62304) laadunhallinnasta sekä terveysteknologiatuotteiden kansainvälisestä liiketoiminnasta. 

  CASE 1 - Täydellinen laadunhallintajärjestelmä MD-yritykselle
  Kasven asiakas Repolar Pharmaceuticals valmistaa mm. haavanhoitotuotteita, jotka on rekisteröity lääkinnällisiksi laitteiksi. Kasve toimi Repolarin ulkoistettuna laatupäällikkönä ja vastasi laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta vastaamaan ISO 13485 –laadunhallintastandardia ja ISO 14971 -riskienhallintastandardia. 

  Kasven vastuulle kuuluivat mm. laadunhallintajärjestelmän ylläpito, sisäiset auditoinnit ja katselmukset, laatutavoitteet ja -mittarit, tuoterekisteröinnit, CAPA-asiat, viranomaisyhteistyö sekä henkilöstön koulutus. Yhteistyön tuloksena Repolarin laadunhallinta saatettiin erinomaiselle tasolle ja projektin päätteeksi laadunhallintavastuu siirrettiin Repolarin omalle henkilöstölle.

  Kasve toimii Repolarille myös ulkoistettuna T&K-päällikkönä ja vastaa mm. alihankkijoiden kilpailutuksesta, valinnasta ja kelpuutuksesta, tehtyjen tutkimusten tulosten tulkinnasta ja oikeellisuudesta sekä vastaavuudesta mm. ISO 10993 –standardin ja Euroopan Pharmakopean vaatimuksiin. 

  CASE 2 - MD-ohjelmiston dokumentaation auditointi
  Kasven asiakkaana on suomalainen, implantoitavia lääkinnällisiä laitteita valmistava yritys, jonka tuotteisiiin liittyy myös ohjelmisto. 

  Kasve vastasi ohjelmiston ja siihen liittyvän dokumentaation auditoinnista ja sen vataavuudesta MD-direktiivin vaatimuksiin, ISO 13485 -laadunhallintastandardiin sekä IEC 62366-1 –ohjelmistojen käytettävyysstandardiin.  

 • Kasven palvelut laboratorioille ja CRO:ille 

  Kasvessa yhdistyy vahva luonnontieteellinen osaaminen vankkaan laadunhallintaosaamiseen. Tällä kombinaatiolla toimimme asiantuntijoina ja lisäresursseina laboratorioille aina geenitestilaboratorioista kliinisiin tutkimuslaboratorioihin.

  CASE 1 - Laadunhallintajärjestelmä kliiniselle tutkimuslaboratoriolle
  Blueprint Genetics on suomalainen laboratorio, joka kehittää ja toteuttaa diagnostisia geenitestejä ammattikäyttöön. Blueprint Geneticsin asiakkaita ovat sairaalat ja kliiniset tukimuslaitokset Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

  Kasve toimi Bluprint Geneticsin ulkoisena laatupäällikkönä ja vastasi yrityksen laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta vastaamaan ISO 15189 -lääketieteellisen laboratorion laadunhallintastandardia sekä US CLIA –kliinisten laboratorioiden laadunhallintastandardia. Kasve vastasi myös sisäisistä auditoinneista sekä henkilöstön kouluttamisesta ja toimi laatupäällikön roolissa mukana FINASin ja CLIAn suorittamissa ulkoisissa akkreditointiauditoinneissa. Laadunhallintajärjestelmä sai molemmilta viranomaistahoilta runsaasti kiitosta toimivuudestaan ja kattavuudestaan. 

  CASE 2 - Tuotekehityksestä myyntiin
  Kasve toimi asiakkaan, suomalaisen sopimustutkimusorganisaation, ulkoisena tuotekehitysasiantuntijana ja -resurssina auttaen heitä uuden prekliinisen in vivo -tutkimusmallin suunnittelussa, pilotoinnissa ja tuotteistamisessa. Kasve tuotti asiakkaalle hyvin yksityiskohtaista tutkimusmalliin liittyvää osaamista ja koulutti asiakkaan tutkijoita malliin liittyvissä kysymyksissä.

  Tuotekehitysvaiheen jälkeen Kasve jatkoi luontevasti asiakkaan ulkoistettuna palveluiden myyntiresurssina. Kasve käytti hyväkseen olemassa olevia lääketeollisuuden kontakteja ja verkostoja, joiden avulla asiakas pystyi aloittamaan liiketoimintansa kannalta merkittäviä yhteistyökeskusteluja.

 • Luonnonkosmetiikalla menee tällä hetkellä aivan uskomattoman lujaa. Kiivaan kasvun taustalta löytyy niin tiedostavia kuluttajia kuin suurten kosmetiikkatalojen vihertymistä. Luonnonkosmetiikan trendit seurailevat nykyajan arvomaailmaa ja uusia tuotetyyppejä ja kohderyhmiä tulee jatkuvasti lisää.

  Hyvinvointikentän toimialarajat ovat jo pitkään hämärtyneet ja sekoittuneet. Kosmetiikka ja lääkkeet sivuavat joskus toisiaan, ravintolisät valtaavat kosmetiikan alaa ja lääkeyritykset hyppäävät ravintolisien kentälle. Kehityksen seurauksena jotkut kosmetiikka- ja ravintolisävalmistajat ovat alkaneet käyttää tuotteistaan muun muassa sellaisia markkinoinnillisia termejä kuin cosmeceuticals, nutricosmetics ja nutraceuticals.

  Luonnollisuus vaikuttaa tulevaisuudessa kuluttajien käyttäytymiseen ja ostopäätöksiin kaikilla aloilla. Tämän tietävät myös kosmetiikka-alan jättiläiset, jotka kehittävät tuotteitaan koko ajan ekologisimmiksi ja luonnonmukaisemmiksi ja hankkivat omistukseensa pieniä innovatiivisia luonnonkosmetiikkayrityksiä.

  Ei ole kuitenkaan todennäköistä, että luonnonkosmetiikasta ja luonnollisesta kauneudenhoidosta olisi ainakaan vielä tulossa vakavasti otettava haastaja perinteiselle kauneudenhoidolle. Erilaiset suuntaukset kulkevat tulevaisuudessa sopuisasti käsi kädessä, ilman että kuluttajan täytyy lokeroida itseään mihinkään kategoriaan.

  Suurten kosmetiikkajättien vihertymistä syytetään usein pinnan kiillottamisesta, mutta sillä on myös positiivinen puolensa. Kun suuret talot tekevät edes pieniä hyväntekeväisyys- ja ympäristötekoja, on niiden jättimäisellä mittakaavalla aina iso vaikutus koko kosmetiikka-alan yleiseen vastuullisuuteen.

  Sertifiointi kasvattaa markkinaa


  Jotta vihreä markkinointi ei peittäisi alleen aidosti luonnonmukaista kosmetiikkaa, tulee sertifikaattien rooli luonnonkosmetiikka-alalla korostumaan.

  Useiden tutkimusten mukaan alan markkinaa kasvattavat jo nyt juuri sertifioidut merkit ja tuotteet. Luonnon raaka-aineista valmistetun, ei-sertifioidun kosmetiikan kasvu on ollut huomattavasti maltillisempaa (Soil Association 2016, Ecocert 2016).

  L’Observatoire des Cosmetiquesin vuonna 2015 tekemän selvityksen (Ecocert 2016) mukaan 73 prosenttia eurooppalaisista luonnonkosmetiikan kuluttajista haluaa tuotteidensa olevan sertifioituja. Sertifioinnin tehtävä myös tulevaisuudessa on tukea markkinointia ja auttaa kuluttajaa varmistumaan tuotteen ekologisuudesta ja eettisyydestä.

  Myös määrästä laatuun painottuvat kulutustottumusmuutokset vauhdittavat luonnonkosmetiikan kasvua. LOHAS eli Lifestyles of Health and Sustainability ja LOVAS eli Lifestyles of Voluntary Simplicity -kuluttajat luovat kysyntää brändeille, joiden arvoissa painottuvat vastuullisuus ja ekologisuus.

  Kestävän kehityksen -ajattelumallin mukaan asiakkaat ovat alkaneet kiinnittää huomiota myös pakkausten ekologisuuteen. Onkin oletettavissa, että ekologinen pakkaus on tulevaisuudessa luonnonkosmetiikan myyntivaltti tai käänteisesti niin, että ei-ekologinen pakkaus saattaa olla este ostopäätöksen tekemiselle.

  Digi ohjaa käyttäytymistä ja luo yhteisöjä


  Luonnonmukaisuutta arvostava, tiedostava kuluttajaryhmä on pitkälti sama kuin se, joka luo painetta digitaalisten palveluiden kehittämiselle ja osallistamiselle. Juuri siksi ne kulkevat käsikkäin ja tukevat vahvasti toisiaan.

  Digitalisaation merkitys kosmetiikalle on erityisesti ohjata kuluttajien käyttäytymistä. Tuotteen on nykyään näyttävä sosiaalisessa mediassa ja tultava siellä esiin tavalla, joka vastaa kuluttajan arvoja. Erityisesti ekologisuutta ja eettisyyttä korostaville LOHAS-asiakkaille kulutusvalinnat ovat osa identiteettiä ja henkilöbrändäystä.

  Digitalisaatio näkyy myös applikaatioissa, joiden avulla käyttäjä voi tarkistaa tuotteen alkuperän ja tarkan sisällön. Hankintaketjun seuraaminen on osa tiedostavaa kuluttamista, sillä käyttäjät tahtovat tietää, mistä tuotteet tulevat ja mitä arvoja ne edistävät. Nykyaikana status on myös henkistä pääomaa.

  Digitalisaatio tuo kuluttajien lähelle myös Do-It-Yourself -tuotteet, jotka luovat yhteisöjä tuotteiden ympärille. Näistä esimerkkejä ovat erilaiset Facebook-ryhmät sekä kasvava määrä bloggareita, jotka ohjaavat kuluttajia luomaan omia kauneudenhoitotuotteitaan.

  Keittiöstä kasvoille


  Monet kosmetiikka-alan trendit ovat lähtöisin elintarvikealalta. Se mitä tänään syödään, halutaan huomenna kasvoille. Elintarvikkeesta kosmetiikaksi -ajattelun pohjalta syntyneitä tuotteita on alettu kutsua nutrikosmetiikaksi, jonka tarkoitus on tuottaa käyttäjälle sisältä päin syntyvää hyvää oloa.

  Eräs esimerkki nutrikosmetiikasta on kosmetiikassa käytettävät pro- ja prebiootit. Ravitsemuksessa vallalla olevan käsityksen mukaan suolisto on ihmisen ”toiset aivot”, jonka hyvinvointi edellyttää oikeanlaista mikrobikantaa, pH:ta ja ruokavaliota. Kosmetiikan raaka-aineina pre- ja probioottien nähdään tukevan vastaavalla tavalla ihon hyvinvointia.

  Nutrikosmetiikan trendiraaka-aineiksi ovat nousemassa myös antioksidantteja sisältävät sienet. Aasiassa niitä on suosittu jo pitkään, mutta sienten ihon rakennetta ja väriä tasoittavat ja kosteuttavat ominaisuudet ovat alkamassa herättää mielenkiintoa nyt myös muilla markkinoilla.

  Antioksidanttiset A-, E- ja C-vitamiinit jatkavat kosmetiikan suosiossa. Luonnonkosmetiikan etuihin kuuluu, että luonnon raaka-aineet sisältävät niitä jo itsessään, eikä vitamiineja jouduta lisäämään tuotteisiin erikseen.

  Hampaista halaliin ja muita myyntivaltteja


  Erityisesti luonnonkosmetiikkamarkkinoilla nähdään jo vähemmän on enemmän -trendiä. Osa merkeistä valmistaa tuotteensa esimerkiksi enintään viidestä superraaka-aineesta ja niin, että samaa tuotetta voi käyttää luovasti eri tarkoituksissa.

  Minimaalisesti raaka-aineita sisältävät monitoimituotteet vastaavat myös ihonhoitorutiineissa parhaillaan tapahtuvaan muutokseen. Siinä missä ennen uskottiin ihonpuhdistukseen aamuin illoin sekä viikoittaiseen kuorintaan ja naamioon, ollaan nyt matkalla kohti yksinkertaisempaa ihonhoitoa. Tätä vauhdittavat myös kiireinen elämäntyyli ja kevyiden käsimatkatavaroiden varassa tapahtuva matkailu.

  Myös luonnonmukaisten aurinkovoiteiden kilpajuoksu on kovassa vauhdissa. Lähtölaukauksen antoivat tutkimukset, joiden mukaan kemiallisissa suojatekijöissä olisi ihosyövälle altistavia yhdisteitä ja muita auringossa haitallisiksi muuttuvia aineita. Kun erityisesti pienten lasten vanhemmat alkoivat hakea vaihtoehtoja kemiallisille suojille, yleisesti titaanidioksidiin ja sinkkioksidiin perustuva fysikaalisten suojien käyttö yleistyi. Tulevaisuuden teknologioiden avulla niistä voidaan valmistaa entistäkin hienojakoisempia, eivätkä koostumukset värjää ihoa valkoiseksi.

  Suuhygieniatuotteet ovat alan nouseva trendi. Tutuksi ovat jo tulleet niin oil pulling, aktiivihiili kuin hammassaippua. Luonnollinen hammashoito kiihtyy jatkossa entisestään ja alan innovaatiot seuraavat kansainvälisillä messuilla toistaan.

  Halal-sertifiointi on kosmetiikkamarkkinoilla vielä uudehko ilmiö. Vaikka ulkomaisilta merkeiltä ei sitä muslimimarkkinoille pääsyyn vaadita, on sen arvioitu olevan tuotteen menestykseen vaikuttava kilpailuetu. Jatkossa se saattaa osoittautua suorastaan välttämättömyydeksi maissa kuten Arabiemiraatit, Turkki, Saudi-Arabia, Iran, Intia, Indonesia ja Malesia. Halal-kosmetiikan yleistyminen tukee vahvasti luonnonkosmetiikkamarkkinan kasvua, sillä halal-sääntö rajaa eläinperäisten aineiden käyttöä.
   

  LUONNONKOSMETIIKAN LUKUJA

  Suurimmat tuotekategoriat

  Ihonhoitotuotteet 44 %
  Poishuuhdeltavat tuotteet, kuten kasvojen ja hiusten pesuaineet 27 %
  Hiustenhoitotuotteet 21 %

  Markkinoiden arvo

  Globaalin kosmetiikkamarkkinan kokonaisarvo oli vuonna 2014 lähes 460 miljardia dollaria. Kokonaiskosmetiikkamarkkinoiden odotetaan saavuttavan 675 miljardin liikevaihto vuonna 2020 (Businesswire 2016).
  Luonnon- ja luomukosmetiikkamarkkinoiden liikevaihdon odotetaan saavuttavan vuonna 2017 noin 16 miljardia dollaria ja vuonna 2024 noin 22 miljardia dollaria (Ecocert 2016).
  Lähteestä riippuen luonnollisen kosmetiikan myynti kasvaa Euroopassa noin 10–14 % vuosivauhtia, minkä odotetaan jatkuvan ainakin vuoteen 2020 (Ecocert, 2016).

  Suurimmat markkinat (2014)


  1. Aasia
  Markkinaosuus noin 40 %
  Suurimmat maat: Kiina, Japani ja Korea

  2. Eurooppa
  Markkinaosuus noin 20 %
  Suurimmat maat: Saksa, Ranska ja Iso-Britannia (Truong 2016)
  Vuonna 2015 sertifioitujen luonnonkosmetiikkatuotteiden liikevaihto oli Saksassa 1,1 miljardia euroa ja kasvoi 10 % vuoteen 2014 nähden.

  3. Brasilia
  Markkinaosuus noin 18 %

  4. USA
  Markkinaosuus noin 15 %
  Vuonna 2016 USA oli jo ohittanut myynnissä Brasilian. Ecocertin arvion mukaan Pohjois-Amerikan myynti tulee ohittamaan Euroopan ennen vuotta 2020 ja tuplaavan markkinansa vuoteen 2024 mennessä.

  Käyttäjät

  Käyttäjiä jo hyvin erilaisissa segmenteissä. Tyypillinen kuluttaja on 18–45 -vuotias nainen.
  Vauvoille ja odottaville äideille suunnatut ihonhoitotuotteet ja ravintolisät ovat suosittuja erityisesti Aasiassa (Ecocert 2016). Isossa-Britaniassa kaikista myydyistä vauvanruoista 60 % on luomua (Soil Association 2016). Trendi tulee heijastumaan vauvojen, lasten ja odottavien äitien kosmetiikkavalikoimiin Euroopassa.
  Miesten tietoisuus niin luonnonkosmetiikasta kuin kosmetiikasta ylipäänsä lisääntyy. Miesten ihonhoitomarkkinan odotetaan kasvavan maailmassa 5 miljardiin vuoteen 2020 mennessä. Sektorin vuotuinen kasvu olisi näin yli 7 %.

  Sertifiointi

  Saksassa viherpestyjen kosmetiikkatuotteiden myynti heikkeni 1,6 % ja sertifioitujen luonnonkosmetiikkatuotteiden myynti kasvoi 2,4 % (organic-market.info 2016).
  Soil Associationin (2016) julkaiseman vuosittaisen raportin mukaan sertifioitujen luomuterveys- ja kauneustuotteiden myynti kasvoi Isossa Britaniassa edelliseen vuoteen verrattuna 21,6 % ja saavutti 54,2 miljoonan liikevaihdon. Kasvun odotetaan jatkuvan vieläkin vahvempana.

 • Kasven palvelut kosmetiikka-alan yrityksille

  Kosmetiikkakentän lainsäädäntö ja kuluttajien nopeasti muuttuvat vaatimukset muokkaavat kosmetiikka-alaa nopeasti. Kasve tarjoaa asiantuntevaa osaamista niin laadunhallintaan, tuotekehitykseen kuin liiketoiminnan kehittämiseenkin. 

  CASE - Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen ja strategia
  Kasve on toiminut asiakkaansa Hoitolatukun kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä luoden prosessit viennin tueksi sekä työkalut niiden seuraamiseen. Prosessit luotiin niin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään kuin viennin skaalaavaan toimintamalliin. Kasve loi myös selkeät ja muokattavat sopimuspohjat, joiden pohjalta on helppo käydä hallitusti sopimusneuvottelut sekä laskea kannattavuus toiminnalle.

  Kasve on toiminut Hoitolatukun ulkoistettuna vientipäällikkönä osallistuen viennin kehittämiseen pitkäjänteisesti ja tiiviissä yhteistyössä Hoitolatukun oman henkilökunnan kanssa. Projektin tuloksena Hoitolatukku on päässyt edistämään vientitoimintaansa tehokkaasti ja hallitusti.

 • Kasven palvelut elintarvikealan yrityksille

  Elintarvikekenttä on kovassa murroksessa ja tuotannon läpinäkyvyys, houkuttelevat tuotteet ja hyvä strategia ovat tärkeämpi kuin koskaan. Kasve tarjoaa toimintasi tueksi laadunhallintajärjestelmän ja auttaa sinua rahoitukseen liittyvissä haasteissa.

  CASE - Tuotelaatua, tuoteportfolion suunnittelua ja kansainvälistymistä
  Kasven asiakkaana on suomalainen, innovatiivisia elintarvikkeita superfoodeista ja villiyrteistä valmistava yritys. Kasve toimii asiakkaan asiantuntijana ja lisäresurssina laadunhallintaan ja elintarviketurvallisuuteen sekä kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. 

  Kasve suunnittelee ja laatii asiakkaalle kansainvälistymistä ja elintarviketurvallisuutta tukevan laadunhallintajärjestelmän, joka pohjautuu standardeihin ISO 9001 ja ISO 22000. Tämän lisäksi Kasve tukee asiakkaan tuoteportfoliosuunnittelua ja laatii strategian kansainvälistymiseksi, sisältäen IPR-asiat sekä eri territorioiden tulli- ja regulatoriset määräykset. 

Kasven työstä sanottua:

”Arviointikäynnin havaintojen perusteella laboratoriolla on kattava ja perusteellisesti ohjeistettu laatujärjestelmä, joka täyttää standardin SFS-EN ISO 15189:2013 vaatimukset."
– FINAS akkreditoinnin auditointiraportti (SFS-EN ISO 15189), Kasvella vetovastuu laadunhallintajärjestelmän laatimisessa

”Yrityksen laadunhallinnassa on tapahtunut valtava harppaus oikeaan suuntaan edellisvuodesta”
– Ilmoitetun laitoksen kommentti auditoinnin loppupalaverissa Kasven laadunhallinnan parannusprojektin jälkeen (EN ISO 13485:2012)

”Kasven standardien ja niiden vaatimusten tuntemus on ehdottoman iso plussa”
– Kasven asiakaspalaute (ISO/IEC 17025:2005)

”Laboratorion toimintaohjeet olivat esimerkillisen hyvällä tasolla, jonka voisimme ottaa tavoitetasoksi tuleviin auditointeihin muissakin laboratorioissa”
- Auditoijan palaute CLIA-sertifiointiauditoinnin loppupalaverissa (CLIA)

”Kasven mukaantulon myötä Ilmoitetun laitoksen tekemien auditointien jälkeen poikkeamat ovat pudonneet 43:sta kahteen!”
– Kasven asiakaspalaute (EN ISO 13485:2012) , Kasvella vetovastuu laadunhallintajärjestelmän laatimisessa