Huomio

Sivustoa ei ole optimoitu vanhentuneelle selaimellesi.

Explorer Päivitä Internet Explorer selaimesi uusimpaan versioon tästä .

Tai kokeile näitä ilmaisia selaimia:

Chrome Google Chrome tai Firefox Mozilla Firefox

Pohjois-Savosta tulevaisuuden Medical Valley?

Terveysteknologia alana on yksi vahvimmin kehittyvistä toimialoista Pohjois-Savossa ja se on myös vahvasti maakunnan kehittämisen fokuksessa. Terveysklusteri on yksi Kuopion kehityksen painopistealueita ja kaupungin ohella myös Kuopion alueen kauppakamari ja Kuopion Yrittäjät ry ovat asettaneet yhteiseksi tavoitteekseen kiihdyttää Kuopion kasvua terveysteknologiaan ja hyvinvointi moottorina. Kasve osallistuu yhteiseen tavoitteeseen toteuttamalla vuoden 2017 aikana laajan selvityshankkeen ”Pohjois-Savosta tulevaisuuden Medical Valley”.

Tämän hankkeen pääasiallinen tavoite on tehdä laaja selvitys terveysteknologiasta toimialana sekä sen tulevaisuuden kehityssuunnista. Hankkeen tavoitteena on lisätä alaan liittyvien sidosryhmien ymmärrystä terveysteknologiasta liiketoiminta-alueena, avata niitä mahdollisuuksia, mitä se voisi tuoda maakunnalle ja millaisia jatkotoimenpiteitä alan kehittämiseksi  maakunnassa tulisi luoda, sekä pyrkiä ymmärtämään, millaista työvoimaa terveysteknologia-alan työantajat tarvitsevat.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Savonia Ammattikorkeakoulun kanssa. Savonia toteuttaa hankkeessa itsenäisesti esiselvityksen lääke- ja lääkintälaitepakkausten yksilöllisen tunnistamisen eli serialisoinnin osaamisen, keskeisten toimijoiden ja tulevan liiketoimintapotentiaalin tunnistamisesta Pohjois-Savossa.

Hankkessa toteutetaan laaja terveysteknologiasektorin toimialaselvitys ja esiselvitysraportti Pohjois-Savon näkökulmasta sekä laaditaan toimenpide-ehdotus terveysteknologia-alan kasvun vauhdittamiseksi ja yrittäjyyden lisäämiseksi ja tukemiseksi Pohjois-Savossa.

Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan Sosiaalirahasto, Kuopion Kaupunki sekä Savonia Ammattikorkeakoulu. 


News Archive