Huomio

Sivustoa ei ole optimoitu vanhentuneelle selaimellesi.

Explorer Päivitä Internet Explorer selaimesi uusimpaan versioon tästä .

Tai kokeile näitä ilmaisia selaimia:

Chrome Google Chrome tai Firefox Mozilla Firefox

CE-polku - Uutta osaamista ja liiketoimintaa terveysteknologiasektorille

Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon kansainvälisesti toimiva ja kilpailukykyinen palveluverkosto, joka tarjoaa kansainvälisille terveysteknologia- ja in vitro-diagnostiikkayrityksille lain vaatimia ja standardoituja bioyhteensopivuus-, turvallisuus- ja suorituskykytestejä. Toistaiseksi Suomessa ei ole yhtään toimijaa, jolta kyseisiä testejä voisi palvelututkimuksena ostaa. Nämä samat vaatimukset koskevat kaikkia uusia tuotteita kehittäviä terveysteknologiayrityksiä ja ovat edellytyksenä tuotteen markkinoille saattamiseen (CE-merkintään).

Hankkeessa selvitetään terveysteknologian turvallisuustestausten kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja tunnistetaan palvelukokonaisuuden kannalta oleelliset testit ja menetelmät sekä niiden vaatimat osaamistarpeet. 

Pohjois-Savossa toimii lukuisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, joilla olisi teknologinen valmius tällaisten testien tekemiseen (esim. monet sopimustutkimusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset), mutta joiden ydinliiketoiminta on muualla.

Hankkeessa tunnistetaan Pohjois-Savossa toimivien terveysteknologiayritysten, sopimustutkimuspalveluyritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen osaamisalueet ja pystyssä olevat menetelmät ja tunnistetaan ne testit ja menetelmät, joita tulisi pystyttää riittävän kattavan palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Palvelukokonaisuuteen valittavien toimijoiden, testien ja menetelmien validointi-, sertifiointi ja akkreditointitarpeet selvitetään ja niiden ympärille rakennetaan palveluverkosto kattavan turvallisuustestauspalvelun luomiseksi maakuntaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella toimivat terveysteknologiayritykset, in vitro-diagnostiikkayritykset, tutkimuspalvelulaboratoriot sekä tutkimuslaitokset ja korkeakoulut.

Kokonaisuutta rakennetaan osana KuopioHealth -innovaatioekosysteemiä.

Hankkeen kesto: 1.4.2018-31.3.2019
Hankkeen toteuttaja: Kasve Oy
Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Lisätietoja:
Elias Haapakorva
elias.haapakorva(at)kasve.fi
040 183 1214